• Documenten

  Afwezigheidsattest, Document Medicatie toedienen,…

 • Kalender

  Activiteiten, Evenementen, Vrije dagen,…

 • Groene school

  Samenwerken aan een milieuvriendelijke en duurzame leer- en leefomgeving

 • Opvang

  Voor de voor-en naschoolse opvang werken wij samen met Stad Peer.

  Zij organiseren dagelijks opvang in Grote-Brogel.

Visie

Onze school wil kinderen aanspreken in hoofd, hart en handen. Met openheid, optimisme en geduld creëren we een optimale leeromgeving en geven onderwijs met een kindgericht aanpak. De schooleigen christelijke identiteit doordringt het hele schoolleven.

Download visietekst


255

Leerlingen

16

Klassen

30

Personeelsleden

2

Vestigingen

Leerlingenparticipatie

 

In de leerlingenraad zetelen leerlingen van alle leerjaren met uitzondering van het eerste leerjaar. De leerlingen zijn vrijwilliger of worden door de titularis aangeduid. De  leerlingenraad behartigt de belangen van leerlingen. Veel voorkomende onderwerpen gaan bijvoorbeeld over schoolfeesten, leefregels, activiteiten klasoverschrijdend of ook buitenschoolse activiteiten. Deze raad wordt in de klas voorbereid a.h.v. gerichte vragen. Het verslag wordt in iedere klas gebracht door de afgevaardigden.

Speelplaatsbrigadiers

Schooluren

Vanaf 8u15 is er in Grote-Brogel toezicht op de speelplaats, in Erpekom vanaf 8u20.

Eten op school

’s Middags eten de kinderen hun boterhammen op in de eetzaal.
Snoep met verjaardagen is niet toegelaten.

Ziekte & Afwezigheden

Wanneer merkt dat je kind niet naar school kan komen verwittig je de school zo snel mogelijk.

Luizen

Gelieve de school zo snel mogelijk te verwittigen wanneer je luizen vaststelt bij je kind.

Ouderparticipatie

Onze ouderraad komt elke eerste maandag van de maand samen in zaal Brueghelheem van 20u tot 22u.

Wij zijn een groep ouders die de andere ouders vertegenwoordigen, de school ondersteunen, schoolse activiteiten sponsoren en proberen samen met de directie te werken aan probleempunten. 

Volg ons zeker op onze Facebookpagina

Meer weten?

Katholiek onderwijs

Wij maken deel uit van scholengemeenschap

Schooluren voormiddag

08u15/8u20 (E) – de schoolpoort gaat open
08u35 – de lessen beginnen
12u10 – einde van de lessen
12u10 tot 12u55/ 13u05(E)- middagpauze

Schooluren namiddag

12u55/13u05 (E) – de schoolpoort gaat open
13u25 – de lessen beginnen
15u20 – einde van de schooldag

Copyright ©2023 Pieter Brueghel Basisschool. School Zone | Ontwikkeld door Rara Theme. Mogelijk gemaakt door WordPress. Privacy