CULTUUROPDEPIETERBRUEGHELBASISSCHOOL

Reeds meer dan 20 schooljaren proberen we cultuur binnen onze schoolmuren een verdiende plaats te geven. Het geeft onze school een toegevoegde waarde.

Het zorgt voor een betere kennis van onszelf en de samenleving. Cultuur verruimt de geest van onze leerlingen, ouders, leerkrachten en andere schoolparticipanten. Het houdt ons een spiegel voor, voorkomt angst, maakt ons toleranter en zorgt voor een sociale verbinding tussen mensen (groot en klein). 

Cultuur is voor onze school een belangrijk middel om leerinhouden op een creatieve manier aan te brengen en vast te zetten bij onze leerlingen. Het verruimt hun verbeeldend, anders denken. Onze leerlingen, leerkrachten en allen daar omheen mogen durven dromen…. 

Via culturele basisvaardigheden geven we meer betekenis aan de dingen. Het biedt ons extra zuurstof voor de hersenen.

Om onze cultuurvisie in de praktijk om te zetten hebben we reeds heel wat acties ondernomen. Sommige initiatieven waren éénmalig, vele cultuurprikkels blijven na een positieve evaluatie terugkeren.

We geven een opsomming van een aantal initiatieven:

 • Sinds september 2019 loopt er een 3-jarig kunstkuurproject op onze school. Juf Anouk, verbonden aan de kunstacademie Noord-Limburg, geeft 7 lestijden per week muzische vorming aan de leerlingen van de lagere school. We werken naar een toonmoment dat door corona reeds meerdere keren werd uitgesteld.
 • We maakten een omgevingsboek voor onze school in Grote-Brogel en Erpekom.

We koppelen hieraan ZILL – doelen en 4 basisvaardigheden. (ontdekken-verbeelden-babbelen-uitpluizen) uit de theorie van “Cultuur in de spiegel” Zo maken we onze leerlingen meer cultureel bewust.

 • We nodigen kunstenaars uit in de klas (o.a. auteur André Sollie).
 • We leenden een kunstkoffer via de uitleendienst van de  provincie Limburg.
 • Het boek “Grote kunst voor kleine kenners” kochten we aan, het wordt in meerdere klassen gebruikt.
 • We organiseren muzische klasdoorbrekende dagen.
 • We bezochten tijdelijke tentoonstelling van RASA in het Poorthuis te Peer.
 • Ieder schooljaar werken we rond gedichtendag tijdens de jaarlijkse poëzieweek.
 • Om de twee jaar organiseren we een musical met heel de basisschool, inclusief wijkafdeling Erpekom.  Indien relevant gekoppeld aan een ruimer project zoals bv. gezondheid.
 • Onze school in Erpekom organiseert eigen musicalprojecten.
 • Tijdens de carnavalsperiode proberen we een diepere betekenis te geven aan het carnavalsgebeuren. Om de 2 schooljaren organiseren we een carnavalsstoet waaraan we samen met de leerlingen een creatieve, verbeeldende invulling geven.

Het jaar dat er geen stoet is, geven we betekenis aan carnaval in de klassen zelf.

            bv. carnavalsquiz, masked teacher,…

 • Om de vijf schooljaren eren we Pieter Brueghel de oude met een schoolproject, het vorige project leidde tot een prachtige kunsttentoonstelling in de school en het dorp met onze eigen “Toren van babel” als hoogtepunt
 • Deze toren heeft intussen een blijvende plaats gekregen in onze centrale hal en krijgt regelmatig een andere aankleding die gelinkt wordt aan bepaalde tijdelijke projecten.
 • Tijdens het kunstproject rond Brueghel bezoeken alle klassen van kleuter tot en met 6de leerjaar het Brueghelmuseum in Peer. Een deskundige educator leidt hen rond.
 • We dienden reeds meerdere Dynamo 3 projecten in via Canon cultuurcel. Tijdens het laatste Brueghelproject werkten hiervoor we samen met de vzw Musica uit Pelt.
 • We organiseren cultuuruitstappen tijdens onze jaarlijkse 2 ( 2de graad) en 3 ( 3de graad) daagse uitstappen. Tongeren, Hasselt, Brussel, Gent, Brugge, Oostende, Durbuy kwamen reeds aan bod.       
 • Tijdens een project over België bezochten we met heel de lagere school Brussel. (Magritte Museum, Belvue museum, Koninklijk museum voor schone kunsten)
 • We bezochten de tentoonstelling van Tim Burton in Genk (C-Mine) met de leerlingen van Erpekom en met leerlingen van de 3de graad in Grote-Brogel + koppeling muzische verwerking in de klas.
 • We bezochten Z33 in Hasselt met het openbaar vervoer (gebruik Dynamo op weg).
 • We werken samen met het openluchtmuseum in Bokrijk (Erpekom + 3de graad gaan 2 jaarlijks)
 • In oktober 2019 brachten we met heel de school (kleuters, lager, zoveel mogelijk schoolparticipanten) een bezoek aan De wereld van Brueghel in Bokrijk .We zaten hiervoor samen rond de tafel met medewerkers van het openluchtmuseum. 
 • Ieder schooljaar brengt klas 5 een bezoek  aan het provinciehuis in Hasselt met o.m. aandacht voor het kunstbezit van de provincie Limburg (Fred Eerdekens, Piet Stockmans,…) .
 • Klas 6 bezocht het kunstenaarsatelier “Open University of Diversity” van Koen Vanmechelen tijdens kunstproject. We plannen een nieuw bezoek aan Labiomista vanaf klas 4.
 • We organiseerden een klasoverschrijdende taaldag rond boeken en creatief schrijven (regelmatig terugkerend).
 • We bezoeken  plaatselijke kunstenaars tijdens project “kunst” (kunstbos Ellikom).
 • Kleuterleidsters nodigen ouders uit met een bepaald muzisch talent.
 • We bezoeken en werken samen met “Galandart”, tweejaarlijks kunstproject in de natuur in de gemeente Hamont-Achel.
 • Tijdens de voorleesweek gaan leerkrachten voorlezen in een andere klas (jaarlijks).
 • We lassen leeskwartiertjes in voor leerlingen van de lagere school. De leerkrachten lezen mee… 
 • Tijdens onze jaarlijkse, creatieve kerststallentocht in het dorp wordt er live muziek gebracht door ouders en leerlingen. 
 • Tijdens pastorale schoolvieringen tonen kinderen muzische talenten rond muziek en drama en beweging.
 • Tijdens de advent worden ieder jaar opnieuw de vier kaarsjes (vier weken) aangebracht met een dramastukje of voordracht door leerlingen. (de godsdienstjuf organiseert dit)
 • Gedurende een bepaalde periode werd er tijdens de middag gezongen in een koortje.
 • Op het initiatief van een leerkracht werd er een boekenkastje geplaatst in de buurt van de schoolpoort.
 • Tijdens gezamenlijke openingsmomenten van projecten, vakoverschrijdende dagen brengen leerkrachten een stukje drama, al dan niet samen met leerlingen.
 • Tijdens pensioenvieringen van leerkrachten brengt iedere klas steeds een onderdeel van muzische vorming naar voor (zang, voordracht, drama, beeld,beweging…).
 • Ons leerkrachtenteam bracht reeds twee maal een toneelstuk op de scène, de regie gebeurde door de regisseur van de plaatselijke toneelvereniging.
 • Tijdens een kunstproject wordt ook de link gelegd tussen wiskunde en kunst via o.a. kunstenaar M.C. Escher (meetkunde), perspectief in werken van Pieter Brueghel de oude, de gulden sneden (rij van Fibonacci), Mondriaan, kunstenares Mira Schendel (cijfers, letters),…
 • Met de plaatselijke fanfare werd samengewerkt om een tijdelijk orkest op te richten voor de kerststallentocht en de nieuwjaarsreceptie van de school.
 • Op het einde van het schooljaar treedt klas 6 op voor de leerkrachten en ouders tijdens de eindejaarsreceptie (zang, dans, instrument, gedicht, toneel, talenten powerpoint,…) De gastentafels worden creatief aangekleed door de leerlingen.
 • Ieder schooljaar wonen al de leerlingen van de basisschool een theatervoorstelling bij in het Poorthuis in Peer. Deze voorstelling wordt kort voorbereid en achteraf besproken. We proberen ook hierbij de theorie van cultuur in de spiegel te hanteren. (4 basisvaardigheden)
 • Op regelmatige basis wonen leerlingen van de lagere school auteurslezingen bij of worden auteurs uitgenodigd in de klas. Jeugdboekenauteur Rob Vangansewinkel (ouder van twee leerlingen) werkten samen met de leerlingen een schrijfproject rond een boek uit. 
 • Reeds vele jaren hebben we een samenwerking met “Kanl” ( Kunstacademie Noord-Limburg) Op dinsdagavond vindt in onze eetzaal aansluitend op de schooluren  met veel succes een beeldatelier plaats.

Deze lijst kan zeker nog aangevuld worden met initiatieven van individuele leerkrachten.

Zulke initiatieven groeiden uit een reeds gepland zaadje in ons “rijke” schoolse cultuurleven.