In de leerlingenraad zetelen leerlingen van alle leerjaren met uitzondering van het eerste leerjaar. De leerlingen zijn vrijwilliger of worden door de titularis aangeduid. De  leerlingenraad behartigt de belangen van leerlingen. Veel voorkomende onderwerpen gaan bijvoorbeeld over schoolfeesten, leefregels, activiteiten klasoverschrijdend of ook buitenschoolse activiteiten. Deze raad wordt in de klas voorbereid a.h.v. gerichte vragen. Het verslag wordt in iedere klas gebracht door de afgevaardigden.