Ziekte & Afwezigheden

Hoe verwittig ik de school?

Wanneer merkt dat je kind niet naar school kan komen verwittig je de school zo snel mogelijk. Bij besmettelijke aandoeningen wordt aan de ouders gevraagd om hun kind zeker thuis te houden.

Medisch attest?

Is je kind meer dan drie opeenvolgende dagen ziek dan is steeds een medisch attest vereist. Dit attest kan afkomstig zijn van een geneesheer, een specialist, een psychiater, een tandarts, een orthodontist, de adminstratieve dienst van een ziekenhuis of een erkend labo. Gelieve consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) zoveel mogelijk buiten de schooluren te plannen.

Voor ziekte tot en met 3 opeenvolgende dagen volstaat een briefje van de ouders. Dergelijk briefje is slechts 4 keer per schooljaar geldig als gewettigde afwezigheid. Vanaf de vijfde keer is ook een medisch attest vereist.

Medicatie op school

Het is mogelijk dat je kind de lessen mag bijwonen maar medicatie dient te nemen tijdens de schooluren. In dit geval dient de leerkracht hiervan verwittigd te worden. Je doet dit door het ingevulde formulier ‘medicatie op school’ en de medicatie af te geven aan de leerkracht.

Klik hier om het formulier ‘toedienen van medicatie’ te downloaden.

Gewettigde afwezigheden

De aanwezigheid van je kind kan in een aantal situaties gewettigd zijn. Voor deze afwezigheden is geen toestemming van de directeur nodig. Je verwittigt de school wel vooraf van deze afwezigheid. Je geeft ook een officieel document of een verklaring die de afwezigheid staaft, af aan de school. Voorbeelden hiervan zijn:

  • het bijwonen van een begrafenis of huwelijk van iemand die onder hetzelfde dak woont als het kind of van een bloed- of aanverwant van het kind.
  • het bijwonen van een familieraad
  • de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank (bv. wanneer het kind in het kader van een echtscheiding moet verschijnen voor de jeugdrechtbank)
  • het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg.
  • de onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht (bv. door overstroming,…)
  • het beleven van feestdagen verbonden aan door de grondwet erkende levensovertuigingen

Heeft u buiten de bovenstaande situaties en ziekte, nog een andere reden waardoor u kind niet aanwezig kan zijn terwijl het schoolplichtig is, neem dan contact op met de directie. In uitzonderlijke omstandigheden kan de directeur toestemming geven voor de afwezigheid en zal de leerling toch gewettigd afwezig zijn.