De vestiging in Erpekom ligt al meer dan 90-jaar op vijf kilometer afstand van de vestiging in Grote-Brogel. 

De kleuterschool is er éénklassig (alle 2.5 t.e.m. 5-jarigen samen).

De lagere school is samengesteld uit drie graadklassen in de voormiddag. De leerlingen zijn in de namiddag opgesplitst in onderbouw en bovenbouw.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is schoolerpekom-300x200.jpg

Deze ‘familieschool’ biedt, door de kleinere klassen, meer mogelijkheden voor differentiatie in de klas, maar ook over de klassen heen. Dit is een extra troef voor onze vestigingsplaats die ook steeds meer kinderen aantrekt van buiten Erpekom.

Onze school is gelegen in een landelijke omgeving met veel open ruimte. Beide vestigingen zijn sterk geïntegreerd met elkaar maar ook in en verbonden met het sociale, culturele en religieuze leven van de plaatselijke gemeenschap. We werken samen met de parochie en kunnen gebruik maken van de lokalen van het Erperheem.

Tweejaarlijks werkt de school een musical uit die in de gemeenschap op veel bijval mag rekenen.

Wil je meer weten over de geschiedenis van Erpekom, lees dan zeker het boek dat verscheen te gelegenheid van het 75-jarig bestaan!

Boek 75-jarig bestaan Erpekom!