De schoolraad wordt samengesteld uit drie geledingen, nl.: de ouders, de lokale gemeenschap en de leerkrachten. Voor iedere geleding worden drie leden verkozen. Binnen deze groep worden voorzitter en secretaris aangeduid. De leden van de schoolraad komen minstens drie keer per schooljaar samen.

 

De directie is steeds aanwezig als raadgevend lid, maar neemt niet deel aan ev. stemmingen.

 

In onze schoolraad zetelen de volgende personen:

Maesen Frank, voorzitter

Steenweg Linde 14    3990 Peer

0474  93 72 09

Waelburgs Stefan , secretaris

0496 93 33 75

Leden Pedagogische raad:

Creemers Berty

Gielen Isabel

Maesen Frank

Leden Ouderraad:

Broekx Mieke

Heynickx Claudia

Leden Lokale Gemeenschap:

Bergmans Lut

Erens Rita

Raadgevende leden:

Dir: Swennen Hugo

Erpekommerweg 65 B   3990 Peer

hugo.swennen@bspieterbrueghel.be

0496  06 82 27