Geen infodagen én online inschrijvingen owv Corona-maatregelen

Omwille van de huidige situatie kunnen onze scholen geen infodagen of inschrijvingen laten doorgaan.

Daarom bieden we jullie de mogelijkheid om je kind online in te schrijven in één van onze scholen. Om ons online inschrijvingsformulier in te vullen, klik op deze link.

Op basis van de info gevraagd in dit formulier, kunnen wij je kind rechtmatig inschrijven. Het doorgeven van andere informatie nodig voor de inschrijving en het ondertekenen van deze documenten plannen we dan met u in op een later moment.

Uiteraard kan u steeds terecht bij onze directie op het nummer  011  61 20 97 voor meer info.

Algemene info inschrijving en instapmomenten nieuwe kleuters:

Kleuters kunnen instappen vanaf de leeftijd van 2,5 jaar:
° op de eerste schooldag na elke schoolvakantie
° op de eerste schooldag van februari
° op de eerste schooldag na Hemelvaartsdag.

Zodra uw kind 3 jaar oud is, mag het op eender welk moment instappen.

*Kleuters geboren vóór 10 mei 2018 kunnen instappen op 9 november 2020

*De instapdata voor dit schooljaar zijn: 1 september / 9 november / 4 januari / 1 februari / 22 februari / 19 april / 17 mei

Bereken de instapdatum voor je kleuter via onderwijs.vlaanderen.be/nl/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter

Na coronatijden:

Neem best tijdig contact op met onze school, bel of spring eens binnen, en vraag wanneer je  jouw kind kunt inschrijven. Jullie worden dan uitgenodigd voor een infomoment in de klas enkele weken voor de instapdatum van jullie kind.

Inschrijving nieuwe leerlingen

Leerlingen in het lager onderwijs kunnen op eender welk moment van het schooljaar ingeschreven worden.

Wij hanteren per klas een maximum van 30 leerlingen in Grote-Brogel.

In Erpekom ligt dit aantal lager gezien de organisatie van graadklassen.  In het schooljaar 2020-2021 wordt in Erpekom geen 1ste graad georganiseerd. MAAR: Deze graad gaat opnieuw van start  vanaf september 2021! Dan zijn opnieuw kinderen welkom in het eerste, tweede en derde leerjaar. Uiteraard ook in de andere klassen.