Inschrijving nieuwe kleuters:

Algemene infoavond voor ouders op 16 mei 2019. Dit voor ouders waarvan de kinderen starten in het schooljaar 2019-2020.

Kleuters kunnen instappen vanaf de leeftijd van 2,5 jaar:

° op de eerste schooldag na elke schoolvakantie

° op de eerste schooldag van februari

° op de eerste schooldag na Hemelvaartsdag.

Zodra uw kind 3 jaar oud is, mag het op eender welk moment instappen.

Bereken de instapdatum voor je kleuter via onderwijs.vlaanderen.be/nl/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter

Neem best tijdig contact op met de school, bel of spring eens binnen, en vraag wanneer u uw kind kunt inschrijven. Jullie worden dan uitgenodigd voor een infomoment in de klas enkele weken voor de instapdatum van jullie kind.

Voor de instappertjes en alle andere nieuwe ouders organiseert de school ieder jaar een algemene informatiesessie eind mei in de hoofdschool Dorpsstraat 19 te Grote-Brogel. (Ook voor de ouders van Erpekom)

Inschrijving nieuwe leerlingen

Leerlingen in het lager onderwijs kunnen op eender welk moment van het schooljaar ingeschreven worden. Wij hanteren per klas een maximum van 30 leerlingen. In Erpekom ligt dit aantal lager gezien de organisatie van graadklassen.  Voor het schooljaar 2019-2020  is in Erpekom  het maximum bereikt voor klas 3 en klas 4. In de overige klassen en in de kleuterklas er wel nog mogelijkheid tot inschrijving.