***********

Wij zijn heel blij om ouders weer op onze school te kunnen ontvangen.  Heb je als ouder vragen over inschrijvingen of wil je een bezoek brengen aan onze school dan kan dat terug live! 
 
We behouden sinds Corona ook de mogelijkheid om online in te schrijven via onderstaande link. Op basis van de info gevraagd in dit formulier, kunnen wij uw kind rechtmatig inschrijven. Daarnaast gaan we graag voor een persoonlijk gesprek!
 
Voor meer info of een afspraak voor een bezoek aan één van onze vestigingen, kan u steeds telefonisch terecht bij onze directie op het nummer: 011/61.20.97

 

*********

Online Inschrijven

 

Wanneer inschrijven?

Inschrijving kleuters

Vanaf 2 jaar en 6 maanden mogen kinderen naar school gaan. Ze zijn echter pas schoolplichtig vanaf september van het jaar waarin het kind 5 jaar wordt. Vanaf 3 jaar kunnen kinderen instappen op elk moment, beneden 3 jaar kan dit enkel op wettelijk vastgelegde instapdata.
Instappen kan op de eerste schooldag na de zomervakantie, de herfstvakantie, de kerstvakantie, de krokusvakantie of de paasvakantie. Maar ook op de bijkomende instapdata: 1 februari en de 1ste schooldag na Hemelvaartsdag.

De instapdata voor dit schooljaar zijn: 1 september / 7 november / 9 januari / 1 februari / 27 februari / 17 april / 22 mei

Bereken de instapdatum voor je kleuter via onderwijs.vlaanderen.be/nl/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter

Inschrijving leerlingen lager onderwijs

Leerlingen in het lager onderwijs kunnen op eender welk moment van het schooljaar ingeschreven worden. Wij hanteren per klas een maximum van 30 leerlingen in Grote-Brogel. In Erpekom ligt dit aantal lager gezien de organisatie van graadklassen. 

Kennismaken

Onze deuren staan altijd voor jullie open.
Daarom organiseren wij regelmatig een MEESPEELUURTJE zodat u en uw kleutertje kunnen kennismaken met de juffen en onze school.
We houden ook een ONTHAALDAG net voor ze instappen. Hiervoor krijgen de ingeschreven kleuters een uitnodiging.
Voor de kinderen van de lagere school spreken we samen met jullie af hoe jullie het liefst kennismaken met onze school.
Onthoud vooral, wij maken graag tijd voor jullie!

Afspraak

Via 011/61.20.97 kan u een afspraak maken. Zo kunnen wij zeker de gepaste tijd vrijmaken om al jullie vragen te beantwoorden. Neem best tijdig contact op met onze school, bel of spring eens binnen, en vraag wanneer je  jouw kind kunt inschrijven.
Jullie worden dan uitgenodigd voor een infomoment in de klas enkele weken voor de instapdatum van jullie kind.