Welkom in onze Pieter Brueghel basisschool van Erpekom,

’t Stokpaardje!

Deze kleine vestigingsplaats in een landelijke omgeving ligt ongeveer op 4 km afstand van de hoofdschool in Grote-Brogel waar ook de administratie gevestigd is. 

Beide scholen werken heel nauw samen.

De school van Erpekom huisvest een kleuterklas waarin alle leeftijden van 2,5 jaar tot 5 jaar worden begeleid door juf Sandra. Zij wordt bijgestaan door de kinderverzorgster Hilde vd Berk. Juf Annemie is de zorgjuf en geeft LO-lesjes.

In de lagere school zijn de leerlingen verdeeld in combinatieklassen of multileeftijdsklassen, meestal per graad maar waarbij ook onderbouw (1ste, 2de, 3de leerjaar) en bovenbouw (4de, 5de, 6de leerjaar) apart begeleid worden door twee klastitularissen, juf Leen en juf Silvie. Juf Chantal is de zorgjuf en meester Simon geeft de lessen LO.

Deze manier van leren heeft vooral vele voordelen o.a. de zelfstandigheid van de kinderen wordt bevorderd. De klasleerkracht biedt verschillende flexibele werkvormen aan, geeft kansen tot partnerwerk en contractwerk. Stappenplannen worden aangereikt om aan de slag te gaan. Leren leren krijgt op deze manier een ruime kans. 

De leerkrachten zowel in de kleuterafdeling als in de lagere school zijn flexibel en differentiëren continu. Ze creëren een open klimaat en hebben oog voor zowel zij die het gemakkelijk hebben, de middengroep als voor zij die het moeilijk hebben. 

In onze ‘familieschool’ Erpekom staat de socio-emotionele ontwikkeling voorop. Er is veel aandacht voor de relaties onderling, het creëren van verbondenheid. De kinderen helpen elkaar, de oudsten dragen zorg voor de kleinen. Bovendien worden door muzische projecten alle kinderen zodanig betrokken dat deze familiale sfeer nog sterker wordt. 

We dragen de kwaliteit van ons onderwijs hoog in het vaandel. Bij de keuzes van de leermethodes wordt nagegaan of ze passen in een twee- of driejaarlijks programma of dat de kinderen moeten opgesplitst worden in leeftijdsgroepen. 

In ieder geval wordt het leerpad zodanig slim georganiseerd dat de kinderen op het einde van de lagere school de eindtermen bereiken. 

Een lawine van veranderingen daagt ons onderwijs uit. Daarom willen we in Erpekom ons onderwijs zo organiseren dat alle kinderen persoonlijke aandacht voelen, bevestiging en waardering. Daarom regisseren we eveneens het ontwikkelen van talenten bij ieder kind.

De kleinschaligheid van onze school in Erpekom geeft de mogelijkheid om heel wat onzichtbare talenten aan de oppervlakte te brengen. Het onzichtbare zichtbaar maken, daar gaan we voor!

Ouders zijn een belangrijke partner in Erpekom. Ze worden op verschillende manieren betrokken in de werking van de school. Ze denken mee in feestelijkheden en de vele helpende handen zorgen ervoor dat het gebouw onderhouden en opgefrist wordt. 

Het secretariaatswerk wordt verzorgd door Jelke Colaers in Grote-Brogel.

P.s. : Voor het schooljaar 2022-2023 konden we geen klas 3 en 4 organiseren wegens ‘geen leerlingen’. Per uitzondering werden de 2 leerlingen van klas 6 gevraagd om de lessen in de hoofdschool bij te wonen. Dit om organisatorische redenen. In de toekomst gaan we er uiteraard voor om opnieuw alle klassen ope te houden!

We eindigen met daar waar het allemaal begon:

Wil je meer weten over de geschiedenis over het schoolleven in Erpekom sinds 1927, lees dan zeker het boek dat verscheen in 2002 ter gelegenheid van het 75-jaar bestaan. 

Veel leesgenot!

Boek 75-jarig bestaan Erpekom!