Schooluren

Vanaf 8u15 is er in Grote-Brogel toezicht op de speelplaats, in Erpekom vanaf 8u20. Voor dit tijdstip is de school gesloten en zijn de kinderen op de speelplaats niet verzekerd. Ouders die omwille van hun werk, hun kind toch reeds voor 8u30 moeten brengen, kunnen wel beroep doen op de voorschoolse opvang. Meer uitleg over de voor- en naschoolse opvang.

De speeltijden (15′) zijn om 10u15 en om 14u15 voor de lagere school, voor de kleuters is dit om 10u15 en om 15u05.

SCHOOLUREN VOORMIDDAGSCHOOLUREN NAMIDDAG
08u15/8u20 (E) – de schoolpoort gaat open
08u35 – de lessen beginnen
12u10 – einde van de lessen
12u10 tot 12u55/ 13u05(E)– middagpauze
12u55/13u05 (E) – de schoolpoort gaat open
13u25 – de lessen beginnen
15u20 – einde van de schooldag