Schoolbestuur

De eindverantwoordelijkheid van de school ligt bij de inrichters ervan: “het schoolbestuur”, vroeger beter gekend als “inrichtende macht”. 

Een schoolbestuur organiseert in principe onderwijs en is er dus ook verantwoordelijk voor. In de rand van dit onderwijsgebeuren worden een aantal initiatieven genomen, die al dan niet rechtstreeks met het geven van onderwijs te maken hebben. Meestal worden deze initiatieven niet exclusief door het schoolbestuur genomen. De directie, de leerkrachten maar ook de leerlingen en de ouders, … zijn diegenen die echt school maken. Deze initiatieven vinden meestal mét instemming van het schoolbestuur plaats.

Ons schoolbestuur is als volgt samengesteld:

Naam:

KOPEK

Katholiek Ondewijs Peer en Eksel

Adm.: Albertus Morrenstraat 6 te 3990 Peer

Leden:

Michel Cuypers, voorzitter

Kievitshoek 1  3990 Peer

0476 98 14 07

michelcuypers@skynet.be

Marc Gijbels , ondervoorzitter

Tim Eerdekens, penningmeester

Leon Vos, secretaris

Raf Van Helden

Jos Martens

Vic Diliën

Benny van Bocxlaer

Ria Hendrix

Siegfried De Smedt

Jan Peeters

Johan Abrahams

 

In de LAR (Lokale AdviesRaad) worden schoolspecifieke onderwerpen besproken die meegenomen worden naar de vergaderingen van het Schoolbestuur.

Voor onze scholen te Erpekom en Grote-Brogel zetelen:

Michel Cuypers, Jan Peeters, Mieke Vliegen, Mark Meeuwissen, Els Dirckx en Annie Clement. Ook de beide directeurs Frank Maesen en Hugo Swennen zijn hierbij aanwezig.