Het schoolbestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor het beleid en de beleidsvorming in onze school. Het schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goede organisatie van het onderwijs.

Benaming en adres
Katholiek Ondewijs Peer en Eksel (KOPEK)
Albertus Morrenstraat 6
3990 Peer

Samenstelling
Voorzitter:
Michel Cuypers (Pieter Brueghel)
0476/98.14.07 – michelcuypers@skynet.be

Leden:
Marc Gijbels (Viejool Eksel), ondervoorzitter
Tim Eerdekens (De Dommelbrug Linde), penningmeester
Leon Vos (De Puzzel Kleine-Brogel), secretaris
Raf Van Helden (De Magneet, Peer)
Jos Martens (De Magneet, Peer)
Vic Diliën
Benny van Bocxlaer
Ria Hendrix
Siegfried De Smedt
Jan Peeters
Johan Abrahams

Lokale AdviesRaad (LAR)

De LAR ondersteunt de organisatie van onze school. Er worden schoolspecifieke onderwerpen besproken die meegenomen worden naar de vergaderingen van het KOPEK.

Voor onze scholen te Erpekom en Grote-Brogel zetelen:

Michel Cuypers, Jan Peeters, Mieke Vliegen, Mark Meeuwissen, Els Dirckx en Annie Clement. Ook de beide directeurs Frank Maesen en Hugo Swennen zijn hierbij aanwezig.