Het Lokaal Overlegcomité of kortweg LOC bevordert de interne werking van de scholen en optimaliseert de relatie tussen het schoolbestuur en het personeel. Het LOC is samengesteld uit een vertegenwoordiging van het personeel (de vakbondsafgevaardigden zetelen van rechtswege in het LOC) en vertegenwoordigers van het schoolbestuur.

Ons Lokaal Overlegcomité  is als volgt samengesteld:

Jan Peeters (+ OCSG=onderhandelingscomité scholengemeenschap)

Afvaardiging schoolbestuur:

Michel Cuypers

Afvaardiging school:

Luc Leekens

Marleen Teppers

Elke Engelen