Het Lokaal Overlegcomité of kortweg LOC bevordert de interne werking van de scholen en optimaliseert de relatie tussen het schoolbestuur en het personeel. Het LOC is samengesteld uit een vertegenwoordiging van het personeel (de vakbondsafgevaardigden zetelen van rechtswege in het LOC) en vertegenwoordigers van het schoolbestuur.

Onze school heeft geen vakbondsafgevaardigde en ook geen gesyndiceerde leden die zetelen in het LOC.