Schooljaar 2021-2022

De kleuters zitten allemaal amen bij juf Sandra Reumers. Ook de kinderverzorgster Hilde van de Berk zal heel regelmatig aanwezig zijn. Juf Annemie Ceyssens is de zorgjuf voor de kleuters en geeft de lessen LO.

Voor de kinderen van het lager onderwijs zullen de juffen Chantal Kesters, Leen Weltens en Silvie Daniëls instaan. In de voormiddag zal juf Chantal het eerste leerjaar voor haar rekening nemen. In de namiddag zitten de kinderen bij juf Leen en juf Silvie.

Juf Chantal is teven de zorgjuf en meester Simon Scheelen zorgt voor de lessen LO.

Het secretariaatswerk wordt verzorgd in Grote-Brogel door Wies Dreesen en Jelke Colaers.