Schoolbestuur

 

De eindverantwoordelijkheid van de school ligt bij de inrichters ervan: “het schoolbestuur”, vroeger beter gekend als “inrichtende macht”. 

Een schoolbestuur organiseert in principe onderwijs en is er dus ook verantwoordelijk voor. In de rand van dit onderwijsgebeuren worden een aantal initiatieven genomen, die al dan niet rechtstreeks met het geven van onderwijs te maken hebben. Meestal worden deze initiatieven niet exclusief door het schoolbestuur genomen. De directie, de leerkrachten maar ook de leerlingen en de ouders, … zijn diegenen die echt school maken. Deze initiatieven vinden meestal mét instemming van het schoolbestuur plaats.

Ons schoolbestuur is als volgt samengesteld:

Naam:

Schoolbestuur vzw Basisschool Pieter Brueghel

Dorpsstraat 19 3990 Peer

Leden:

Michel Cuypers, voorzitter

Kievitshoek 1  3990 Peer

0476 98 14 07

michelcuypers@skynet.be

Clement Annie, secretaris

Smeethofweg 22  3990 Peer

Jan Peeters, penningmeester

Boshoeve 24 3990 Peer

Marc Meeuwissen, lid

Eilandsweg 11  3990 Peer

  Els Dierckx, lid

Urnestraat 3990 Peer

Mieke Vliegen, lid

Ven 44  3930 Hamont-Achel