Schoolraad

De schoolraad wordt samengesteld uit drie geledingen, nl.: de ouders, de lokale gemeenschap en de leerkrachten. Voor iedere geleding worden drie leden verkozen. Binnen deze groep worden voorzitter en secretaris aangeduid. De leden van de schoolraad komen minstens drie keer per schooljaar samen.

De korte verslagen van deze bijeenkomsten zullen weldra op deze webpagina te vinden zijn. (verslagen)

De directie is steeds aanwezig als raadgevend lid, maar neemt niet deel aan ev. stemmingen.

 

In onze schoolraad zetelen de volgende personen:

Maesen Frank, voorzitter 

Steenweg Linde 14    3990 Peer

0474  93 72 09

Vandenbosch Sonja, secretaris

0477 56 48 32

Leden Pedagogische raad:

Creemers Berty

Gielen Isabel

Maesen Frank

Leden Ouderraad:

Stefan Waelburgs

Nadia Paesen

Leden Lokale Gemeenschap:

Bergmans Lut

Erens Rita

Kerkhofs Adrienne

Raadgevende leden:

Dir: Swennen Hugo

Erpekommerweg 65 B   3990 Peer

hugo.sw@belgacom.net

0496  06 82 27